13 фирми са уличени в картел за санирането

13 фирми са уличени в картел за санирането
Източник: БГНЕС

Комисията за защита на конкуренцията уличи 13 български дружества в таен картел, става ясно от нейно прессъобщение.

С Определение от 13-ти декември КЗК е предявила твърдения за извършени нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, представляващи забранено споразумение и/или съгласувана практика за манипулиране на процедура по възлагане на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, открита от кмета на община Търговище на 28-ми април 2015 г.  

Въз основа на всички установени факти и обстоятелства КЗК счита, че 13-те дружества участват в картел по смисъла на § 1, т. 5 от ЗЗК. Става въпрос за поръчки по изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сградите и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки. В срок от 30 дни дружествата и молителите имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения.

Предявените твърдения са срещу „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Димитров и син“ ЕООД, „Адапт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ЕООД, „Тобо инвест“ ЕООД, „Фрибул“ ООД, „Корект“ ЕООД, „Инфрам“ ЕООД, „Интконс“ ЕООД, „Ен Екип“ ООД и „Протико Ил“ ООД.

Производството пред КЗК е образувано по сигнал на възложителя, който изпраща на комисията копия от електронни писма, разменени между участниците в обществената поръчка. От писмата се установява, че потенциалните изпълнители са се договорили да разпределят помежду си възлагаемите обекти и да подадат ценови оферти, равни на максималните им цени, с които са класирани в първия етап от процедурата, уточнява Actualno.com.

Вследствие на получения сигнал КЗК извършила внезапни проверки на място в офисите на трима от участниците: „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД и „Евиданс инженеринг“ ЕООД. Иззети били копия на електронна кореспонденция, съдържащи данни за договорки между участници и в други процедури за възлагане на обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност.

На база на събраните доказателства с определение от 12-ти октомври м.г. комисията е конституирала като ответни страни в производството още 25 дружества и обединения, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност в общините Пловдив и Гоце Делчев.

Междувременно постъпили искания за освобождаване от санкция /намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел от участници в обществената поръчка на Община Търговище.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.