Андрей Тасков пред Expert.bg: Финансовите технологии са бъдещето


Андрей Тасков пред Expert.bg: Финансовите технологии са бъдещето

3859

България се гордее с развитието на технологичния си сектор, но все още има негови сфери, за които трябва да научим повече. Най-вече, за да се възползваме от големия им потенциал. Пример е доста любопитната индустрия на финансовите технологии (финтех). У нас услугите ѝ не са така добре познати, но няколко млади компании се стремят да променят това.

Сред тях е Klear - платформа за p2p инвестиции и кредитиране (директно свързване на заемодатели и кредитополучатели чрез онлайн платформи). Expert.bg поговори с Андрей Тасков, бизнес аналитик в компанията, за финтех тенденциите, отношението на потребителите към тях и важността на финансовата грамотност.

Андрей, представи си, че срещаш човек, който не е чувал за p2p кредитиране и за Klear. Как би му обяснил с няколко достъпни думи каква е дейността на компанията?

В България моделът все още не е много популярен и не се налага да си представям подобен разговор, тъй като е почти ежедневие.

Обикновено започвам така: „Klear отпуска кредити, изцяло онлайн с цени конкурентни и често по-добри от тези на банките. Кредитополучателят минава през процес за оценка на риска и ако бъде одобрен, кредитът се финансира от Klear. Всички финансирани кредити се публикуват на пазар, където инвеститори могат да подберат каква сума и в кои кредити да инвестират, като закупуват малък дял от много на брой кредити. По този начин инвеститорът си изгражда диверсифицирано портфолио от много на брой частици от кредити, които когато бъдат изплащани, инвеститорът получава обратно главницата, както и цялата лихва, която плащат кредитополучателите. Лихвата се явява печалба, но от нея се приспада предварително статистически изчислен процент от кредитите, които няма да бъдат изплатени. Крайния резултат при едно добро ниво на диверсификация и голям брой кредити е около 5.5% доходност след приспадане на неизплатените кредити или така наречения риск.“

Това обяснение в себе си съдържа доста концепции и в повечето случаи разговорът не свършва дотук. Обикновено следва поредица от въпроси от типа: „Ама какво ще стане, ако…"; "Ама как точно става …“ Тези въпроси винаги са добре дошли, защото за нас означават, че малко или много идеята, моделът е стигнал до слушателя и му е влязъл под кожата.

Защо за един клиент е по-изгодно да избере Klear пред банката?

Ако говорим за кредита, има редица причини и ще обобщя така - удобство, изгодни условия, прозрачност.

Удобство: кредитът ни е изцяло онлайн, не е необходимо да се ходи 3-4 пъти в клон, което спестява време, пари и усилия. Отделно, след като кредитът бъде отпуснат, клиентът може да се самообслужва и да го следи през своя профил.

Условия: Цената често е по-добра от това, което предлагат банките. Макар и да виждаме цени от 4% по банков кредит, рекламирани по телевизионните екрани, често пропускаме, че това са промоционални условия, условия за първата година и най-вече пропускаме, че това е лихвен процент. Никой не споменава многото такси и крайната цена на кредита – ГПР.

Реално статистиката на БНБ сочи, че средната цена, изразена в ГПР по кредити за домакинства по оригинален матуритет над 1 до 5 години за януари е била 15.25%! В същия период средната цена на кредитите отпуснати от Klear е с ГПР 9.95%.

Прозрачност: При нас има лихва и една такса, така че човек може лесно да се ориентира за цена на кредита и как се формира ГПР-то. В момента на пазара често се предлагат кредити, които имат толкова такси и комисионни и съпътстващи разходи, че човек трудно може да се ориентира какво точно дължи. Това е и една от причините да виждаме толкова голяма разлика между рекламираните лихвени проценти и крайната цена изразена в ГПР.

Единствената причина някой да не се възползва от наш кредит би била, ако иска твърде висока сума, която ние не отпускаме или поиска кредит с обезпечение. Във всички останали случаи не виждам защо някой би предпочел банков кредит.

Относно инвестицията нещата стоят по-различно. Както знаем, доходността от инвестицията върви ръка за ръка с риска. Някои инвеститори са склонни да поемат висок риск, който да им донесе в последствие и висока доходност. Понякога обаче се случва да загубят пари. Пример за такава инвестиция са акциите. Други пък се насочват към ниско рискови инвестиции, при които риска от загуба е много малък, но и инвестицията им не носи почти нищо. Пример са депозитите. Klear предлага нов тип инвестиция точно по средата. Определяме го като добра доходност срещу поемането на разумен и добре контролиран риск. Ако си позволим да дадем съвет, то той е – диверсифицирайте инвестициите си. Как и в кои инструменти остава индивидуален избор на инвеститора.

Финтех услугите трупат популярност в България, но разпознаваемостта им все още не е чак толкова голяма. Сблъсквате ли се със скептицизъм у българските потребители?

Да, определено се сблъскваме със скептици и хора, които се съмняват в нас. И честно казано, напълно ги разбираме! Ние стъпваме на пазара с един нов ФИНАНСОВ продукт, който е малко по-сложен, а в паралел на това навсякъде около нас има новини за поредната пирамида и измама, която се върти по всички медии. И особено когато сме свидетели на проблеми и в банковия сектор, хората с право са подозрителни към всяка една нова финансова услуга.

Разбира се, подозренията бързо се отхвърлят от една част от хората, които имат познания и висока финансова грамотност. Те доста бързо забелязват разликите между пирамида и добре изграден бизнес модел.

За останалите, който не са така добре запознати, едно бързо търсене в Google ще покаже, че бизнес моделът не е измислен от нас, а успешно се прилага над 10 години в другите страни. Информацията е налична и може да се събере директно от нас или странични източници и всеки сам за себе си да се увери, че бизнес моделът е реален и надежден.

Недостатъчното познаване на материята е голяма част от проблема. Също така част от хората решават да залепят етикет „пирамида“, без да се опитат да потърсят повече по темата. За наша радост това са сравнително малка аудитория и по-голямата част от хората ни проучват и разглеждат под лупа. Това пък от своя страна ни подтиква да бъдем все по-добри и безупречни в услугата си. Смятам, че е полезно.

Последен аргумент би бил, че на нашия уеб сайт има лицата и имената на целия ни екип. Дали щяхме да ги сложим там, ако бяхме измамници?

Какъв всъщност е профилът на типичния потребител на Klear? И смяташ ли, че има поле за разнообразяването му в бъдеще?

Имаме най-различни профили на клиентите си, като започнем от напълно неопитни хора във финансите до експерти и директори на компании. За момента мисля, че най-ярко откроилият се профил е на млади хора, които се занимават с технологии и финанси. Голяма част от клиентите ни са именно от ИТ и финансовата сфера. Това е нормално, защото те следят новите тенденции и технологии и са новаторите, които опитват нови и интересни неща на пазара. Все повече с разрастването на популярността на продукта и пазарния ни дял успяваме да достигнем и до останалите клиенти на пазара и се надяваме, че в близкото бъдеще ще имаме един масов продукт.

По твои наблюдения тенденциите в българския финтех сектор съвпадат ли с тези в световен мащаб? Изоставаме ли сериозно?

В България изоставаме доста. Европа като цяло също изостава сравнение с Великобритания, САЩ и Азия. Позитивното обаче, е че догонваме с доста бърз темп. По последни данни прогнозите за 2018 г. са следните: 2.8 млрд. евро нова продукция на кредити от финтех компании, което, забележете, е 73% ръст спрямо миналата година. За сравнение прогнозите за Великобритания са за очаквани 7.5 млрд. паунда с ръст от 43% спрямо миналата година, и САЩ с 38.9 млрд. долара и ръст от 46%. Както се вижда, темпът, с който Европа догонва водещите пазари, е забележителен.

На сайта на Klear е подчертана ангажираността ви с подобряването на финансовото образование. Защо избрахте тази кауза?

От самото начало в идеята и ценностите на нашата компания сме заложили социален елемент. Не желаем да правим просто бизнес на гърба на клиентите си. Напротив, ние вярваме, че бизнесът трябва да работи за клиента и всяко наше решение винаги е съпроводено с въпроса добре ли е това за клиентите ни.

И тъй като има част от обществото, която не желае или няма да може да се възползва от услугите ни, решихме да разширим обхвата си и да предложим инструменти, съвети и множеството статии, които да помогнат на тези хора да направят своя избор или да управляват оптимално личните си финанси. Вярваме, че повишаването на финансовата грамотност е от полза на всеки един човек и също така ще го предпази от това да бъде експлоатиран, подлъгван и мамен със схеми, които за съжаление съществуват и днес на пазара.

В какви насоки планирате да се развивате в близко бъдеще?

За момента нашият фокус е да се разраснем и установим на българския пазар. Основните ни усилия са в популяризирането на модела чрез маркетингови дейности, но и с множество подобрения на услугата ни. В малко по-дългосрочен план имаме за цел да стъпим и на чужди пазари като започнем от Полша, а после и Румъния. Амбицията ни е да завладеем и да бъдем първата изцяло Prime (фокусирана върху банкови кредити) платформа за кредитиране и инвестиции в Централна и Източна Европа.

А като цяло оптимист ли си за успешното развитие на финтех индустрията в България?

Да! Това е бъдещето. Дори и нас да ни нямаше, някой друг щеше със сигурност да започне това, което правим. Не е невъзможно да се появи и друг играч на пазара, което ще бъде добре за крайния клиент. Конкуренцията винаги е един добър стимул да предложиш по-добри условия и по-качествен продукт.

Интервю на Деница Райкова

Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Още по темата


Още от Лица


Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.65077
 • GBP
  1
  2.17187
 • RUB
  100
  2.23039
 • JPY
  100
  1.57335
виж всички

Крипто валути


 • Bitcoin Cash
  1
  506.72
  486.75
 • Litecoin
  1
  101.40
  97.39
 • Ethereum
  1
  678.32
  651.76
 • Bitcoin
  1
  19461.43
  18701.60
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички