БФБ-София сменя името си

БФБ-София сменя името си
Източник: БГНЕС

Общото събрание на Българска фондова борса-София реши да промени името, като премахне думата „София“ от названието на институцията. Тя вече ще се нарича Българска фондова борса АД.

„Считаме, че по този начин името напълно отразява дългогодишния статус на Българска фондова борса като единствен национален оператор на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ, съобщиха от пресцентъра й.

Акционерите на БФБ одобриха промяната на представителя на държавата в Съвета на директорите. Държавният експерт Христина Пендичева от Министерство на финансите заменя заместник-министъра на финансите Маринела Петрова в Борда на дружеството. Пендичева работи в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите вече близо седем години. В това си качество тя участва в изготвянето на инструкции и позиции за Комитета по финансови услуги, Икономическия и финансов комитет, ЕКОФИН, КОРЕПЕР във връзка с обсъждането на актове на ЕС. Преди да постъпи в Министерство на финансите, Христина Пендичева заема експортни позиции в ING Пенсионноосигурително дружество и ING Животозастраховане, както и в Комисия за финансов надзор. Мандатът й е за следващите две години.

На редовното си заседание, акционерите на БФБ приеха също докладите на Съвета на директорите за дейността на дружеството и политиката за прилагане на възнагражденията на членовете на СД; освободиха от отговорност членовете на СД за дейността по управление на дружеството през 2017 г.; приеха отчета на Директора за връзки с инвеститорите; одобриха доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и заверения финансов отчет за изминалата година; приеха одитирания годишен консолидиран финансов отчет, годишния консолидиран доклад на СД за дейността и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания отчет на групата за 2017 г. Общото събрание реши също половината от нетната печалба на БФБ за 2017 г. или 103 116.57 лв. да се разпредели като дивидент, а остатъка да се отнесе за допълнителни резерви; прие промени в устава; прие годишния отчет на Одитния комитет за 2017 г. и избра регистриран одитор, който да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. БФБ е първото публично дружество в страната, което провежда Общото си събрание и по електронен път – чрез иновационната електронна платформа за общи събрания ЕПОС на Централен депозитар.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.