БФБ предлага промени в изчисляването на индексите

БФБ предлага промени в изчисляването на индексите
Източник: БГНЕС

Българската фондова борса (БФБ-София) изготви предложения за промени в правилата за изчисляване на индексите и ги предоставя за обществено обсъждане до края на май, съобщи борсовият оператор в официално съобщение до медиите.

Ръководството на борсата счита, че промените са изцяло в посока да гарантират пред инвестиционната общност най-прозрачните, основани на безспорни източници и критерии, правила за изчисляване на индексите.

Основните редакции, които се предлагат, са по отношение на процедурите при обработването на корпоративни събития.

Корпоративните събития могат да доведат до промяна в единичната пазарна цена и/или в броя акции в съответната емисия, съответно на пазарната й капитализация и пазарната капитализация на фрий-флоута й. От своя страна, те имат отношение както към изчислението на отделните индекси, така и към процеса на селекция на емисии при редовни и извънредни ребалансирания на индексите.

В тази връзка е важно инвеститорите да знаят какви са процедурите при обработване на отделните корпоративни събития, посочват от борсата. С цел коректно определяне на базата и изчисление на индексите на БФБ-София подробно са описани стъпките при всяко едно от обработваните събития, като е уточнено кога и по какъв начин се извършват промени в единичната пазарна цена и/или в броя на акциите в емисията.

В подробно изложените мотиви за промените се отбелязва, че при обработването на корпоративни събития, с изключение на разпределение на дивидент в акции, основният източник на информация ще бъде Централен депозитар, тъй като в него се поддържа актуалният регистър за всички емисии, допуснати до търговия на борсата.

БФБ-София предлага също да бъдат направени промени в допълнителните разпоредби на правилата по отношение на дефиницията за фрий-флоут и фрий-флоут коефициент.

Нов момент има и в селектирането на компаниите, които влизат в индекса SOFIX. Предвиждат се промени в критериите и начина на ранкиране на емисиите от SOFIX. Промяната в методологията на изчисляване на SOFIX е в изискването всяка от 15-те емисии акции да има пазарна стойност на фрий-флоута не по-малка от 5 млн. лв., като сега прагът е 10 млн. лв.

В допълнение се предлага въвеждането на нов критерий за наличен спред между цените „купува“ и „продава“ при тест в размер на 10 хил. лв. в не по-малко от 68,27% (доверителен интервал в размер на едно стандартно отклонение, two-tail test) от наблюденията.

По отношение на селектирането на компании се предлага ранкирането да се извършва по следните четири критерия: пазарна стойност на фрий-флоута, брой сделки за последните 6 месеца, медиана на седмичния оборот за последните 6 месеца и средноаритметична стойност на спреда при изпълнени поръчки „купува“ на стойност 20 хил. лв. и поръчки „продава“ на стойност 20 хил. лв. за последните 6 месеца.

Всички тези критерии ще имат еднаква тежест. По този начин борсата счита, че ще се даде възможност в индекса да влизат компании както с висока пазарна капитализация на фрий-флоута, така и с висока активна и пасивна ликвидност за всеки период на редовно ребалансиране.

Борсовият оператор вече е изпратил на браншови асоциации и бизнес организации предложенията за промени в правилата за изчисляване на индексите. От институцията планират срещи-дискусии в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар по темата.

Всички заинтересовани страни могат да видят предложенията на интернет страницата на БФБ-София и да изпратят становищата си до институцията до края на май.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.