БНБ е установила нарушения в 7 банки през изминалата година

БНБ е установила нарушения в 7 банки през изминалата година
Източник: БГНЕС

Българската народна банка (БНБ) е констатирала нарушения в 7 търговски банки през изминалата година. За 5 от тях централната банка е предприела надзорни мерки, а спрямо други две е отправила надзорни предписания за отстраняване на слабостите. Това става ясно от отчета на БНБ за 2017 г. В него обаче не се посочват подробности кои са въпросните банки и какви нарушения са допуснати.

Според отчета като цяло банките през 2017 г. са били в добра форма. Но БНБ отбелязва, че някои от проверените трезори не са изпълнили в достатъчна степен нейните предписания да подобрят анализа на рисковете и адекватността на капитала си, пише в. "Сега".

Именно за това БНБ е предприела надзорни мерки и препоръки към ръководствата на проверените банки. Банковият надзор настоява за извършване на промени във вътрешните правила за кредитиране. Препоръчва се да се подобри качеството на анализите за платежоспособността на кредитополучателите, както и за по-прецизна оценка на приеманите обезпечения по кредити и определяне на реалистични срокове за тяхната реализация. Друга част от препоръките засягат необходимостта от ефективен вътрешен анализ на капитала и капиталовата адекватност и оценка доколко капиталовият ресурс може да покрие необезпечените кредити. Препоръчано е някои банки да подобрят системите си за ранно предупреждение при проблеми в кредитните експозиции.

Впечатление прави, че част от пропуските, които Централната банка все още открива в някои банки у нас, са хронични. Прекомерното вътрешно кредитиране и липсата на обезпечения по кредити бяха изтъквани сред причините за фалита на КТБ през 2014 г. В резултат на банковата криза тогава бяха приети законови мерки за затягане на надзора.

През миналата година Банковият надзор в БНБ е извършил общо 14 инспекции на български трезори, се посочва в отчета. Акцентът при тези проверки на място е бил върху действащите процеси и системите за управление на рисковете. Особено внимание е било отделено върху правилата и методиките за определяне на вътрешните капиталови нужди на банките и капиталовата им адекватност. Проверено е и изпълнението на мерките и препоръките от извършените през 2016 г. стрес тестове и как тези предписания са се отразили върху управлението на рисковете и капиталовата позиция на банките. Да припомним, че в резултат на стрес тестовете беше предписано банките да направят корекции на провизии и на стойността на активите си в размер на 665 млн. лв. Освен това кредити за 3.7 млрд. лв. бяха прекласифицирани като необслужвани, заради което се наложи банките да начисляват провизии и да обезценяват активи.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.