Бизнес климатът се подобри през април, само при търговията на дребно има застой

Бизнес климатът се подобри през април, само при търговията на дребно има застой
Източник: Thinkstock/Guliver

През април общият показател на бизнес климата се повишава с 1.9 пункта в сравнение с март, съобщиха от НСИ.

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно показателят запазва приблизително равнището си от предходния месец.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 2.0 пункта в резултат на по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца също се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износа през следващите три месеца.

Същевременно през април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава (с 1.8 пункта) в сравнение с януари и достига 75.7%.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 38.3 и 33.0% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През април съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 1.3 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца също остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с март. Производственият график е осигурен с договори за 5.1 месеца, като е регистрирано понижение от 0.5 месеца спрямо оценката през януари. По-неблагоприятни са и очакванията на мениджърите за нови поръчки през следващите шест месеца.

Факторите „несигурна икономическа среда“, „недостиг на работна сила“ и „конкуренция в бранша“ продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса.

Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ остава приблизително на нивото си от март. Оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията и прогнозите им за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното им влияние. По отношение на продажните цени търговците предвиждат известно увеличение, макар преобладаващите очаквания да са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 3.4 пункта в резултат на подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-оптимистични са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията, като анкетата отчита засилване на неблагоприятното въздействие на втория фактор. Относно продажните цени в сектора на услугите по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.