Близо 317 млн. евро излишък по текущата сметка за февруари

Близо 317 млн. евро излишък по текущата сметка за февруари
Източник: iStock/Guliver

Излишъкът по текущата сметка за февруари 2017 г. се равнява на 316,8 млн. евро. Това сочат данни на Българската народна банка (БНБ) за платежния баланс.

Търговското салдо през втория месец от годината е отрицателно и е в размер на 90,7 млн. евро. Това на практика означава, че отново стойностният обем на вноса е повече от износа.

Износът на стоки е 2,073 млрд. евро за февруари 2017 г., като се повишава с 391 млн. евро, или 23,3% в сравнение с година по-рано. По данни на Националния статистически институт обаче ръст на износа през февруари е 20%, спрямо същия период на 2016 г.

Същевременно вносът на стоки за февруари 2017 г. е 2,164 млрд. евро, като като нараства с 346 млн. евро (19%) спрямо година по-рано, отчитат още от БНБ.

Салдото по услугите е положително в размер на 45,5 млн. евро при положително салдо от 132 млн. евро за февруари 2016 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 350 млн. евро при положително салдо от 74,5 млн. евро за същия период на миналата година.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 20,1 млн. евро при положителна стойност от 77,9 млн. евро за февруари 2016 г.

Финансовата сметка също е положителна – 625,5 млн. евро (1,3% от БВП), при положителна стойност от 589,7 млн. евро (1,2% от БВП) за същия период на 2016 г.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.