Българските фирми се разплащат една с друга все по-бързо

Българските фирми се разплащат една с друга все по-бързо
Източник: iStock/Guliver

Времето, за което фирмите в България извършват разплащания една към друга, намалява. Това казват от БТПП, позовавайки се на доклад за разплащанията от/към бизнеса, изготвен от Intrum. Проучването обхваща 29 страни в Европа и е проведено сред 9607 компании, като в него са отразени данни в периода януари-март 2017 и 2018 година.

Според изследването намалението е 10 дни - от средно 37 дни през първото тримесечие на 2017 година, до средно 27 дни през първите три месеца на 2018 година. Става въпрос за плащания изцяло в частния сектор. Що се отнася до плащанията публичен - сектор бизнес в България, периодът на разплащане на задълженията е 30 дни през 2018 година и 31 дни през 2017 година. Към 31.03.2018 година просрочените задължения от страна на държавата към бизнеса и гражданите са близо 328 млн.лв.

Резултатите от изследването показват, че средното време за междуфирменото разплащане в Европа е 34 дни, като се отчита подобрение спрямо 2017 година, когато периодът е бил 37 дни. Тревожно е, че плащанията от публичния сектор към бизнеса отнемат по-дълго – средно 40 дни в Европа, въпреки факта, че директивата е задължителна за публичния сектор.

Латвия, Естония и Ирландия са лидери по най-бързо време за разплащане между компаниите – съответно 18, 19 и 20 дни. Точно обратната е ситуацията в Португалия - 66 дни, Босна и Херцеговина - 56 дни, и Италия - също 56 дни, които са нужни, за да се получат плащания за извършена услуга или продадена стока.

Съгласно Директива 2011/7/ЕС срокът за разплащане между страните по търговска сделка не може да надвишава 60 дни, а когато длъжникът е публичен възложител, срокът за изпълнение на паричното задължение не може да надвишава повече от 30 дни. В България, това е уредено в чл.303а от Търговския закон, който освен посочените срокове допуска и изключение, като предвижда, че разплащането може да надвиши посочените периоди, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.

В отношенията между бизнеса и крайните потребители наблюдаваме по-кратък срок за разплащане, в сравнение с корпоративните разплащания. Средното време, което е нужно в Европа, е 22 дни през 2018 година и 27 дни през 2017 година. В България плащанията между бизнес и крайни потребители са средно 20 дни през 2018 година, а през 2017 година – 19 дни. Лидер отново са Прибалтийските републики, а най-дълго време за разплащане между бизнеса и клиентите коства на Испания(43), Босна и Херцеговина (39) и Португалия (39).

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.