Дават 86,5 млн. лв. за инфраструктура до 6 индустриални зони

Дават 86,5 млн. лв. за инфраструктура до 6 индустриални зони
Източник: НКИЗ

Рамково споразумение с три консорциума на обща стойност близо 86,5 млн. лв. с ДДС (или 72 млн. лв. без ДДС) подписа „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД.

Срокът на рамковото споразумение е четири години и в обхвата му влиза проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за шест индустриални зони – София, Божурище, Суворово, Карлово, Кърджали и Телиш.

Проектирането основно ще е в част геодезическа, електротехническа, улично осветление, водопровод, канализация, газопровод и др.

Националната компания, която е еднолична собственост на Министерството на икономиката, ще възлага дейностите съобразно финансовият ресурс, с който разполага към дадения момент, и не е задължена да го изразходи напълно.

Обхватът и обемът на отделните поръчки, които тя ще възлага, ще зависи от конкретната необходимост, като ориентировъчната дължината на подлежащата за изграждане улична мрежа е общо 22 100 метра. В това число за София – 600 метра, за Божурище - 13 000 м, за Суворово - 3 400 м, за Карлово - 2 300 м, за Кърджали 1 200 м, за Телиш - 2 200 м.

Кандидатите да подпишат рамково споразумение са били 12 на брой. До финалната права са стигнали три консорциума.

Единият е ДЗЗД „Индустриални зони 2020“, в който участват фирмите „Зебра“ (със 70% дял в обединението), „Трафик Холдинг“ (15%), „Трафик Билд“ (10%) и „Виас Инженеринг“ ( с 5%).

Вторият е ДЗЗД „Зони 2019“ с участници: „Пътища и мостове“ (90%) и „Инжкостултпроект“ (10%).

Третият е „Индустриални зони ГБР“ с участници: „Галчев инженеринг“ (40%), „Р.С.Инженеринг“ (30%) и „Биад – С“ (30%).

Те ще подават оферти при всяка отправена покана от „Национална компания индустриални зони“ и измежду тях ще бъде избиран изпълнителят за всяка отделна поръчка.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.