До 1000 лв. глоба за развъждане на неотчетена риба

До 1000 лв. глоба за развъждане на неотчетена риба
Източник: БГНЕС

От 500 до 1000 лв. ще бъдат глобявани лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, но не изпълнят записаното в Закона за рибарството и аквакултурите задължение да предоставят на ИАРА всяка година до края на месец януари данни за произведените и продадените от тях през предходната година количества.

Това предвиждат приетите от Комисията по земеделието и храните на второ четене промени. Досега за липсата на такава информация не се предвиждаше имуществена санкция, пише "Монитор".

Редакцията на закона се налага, защото в края на годината изтича срокът, в който България трябва да изпълни поетите задължения по Споразумението за партньорство между страната ни и ЕС за периода 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство. В противен случай Еврокомисията може да вземе решение за спиране на всички междинни плащания по приоритетната ос за насърчаване на общата политика в областта на рибарството, се казва в мотивите на вносителите на законопроекта. Подобна мярка би довела до невъзможност за усвояване на достатъчно средства от еврофондовете за сектора.

Другата причина за нормативните изменения, е че над половината собственици на преработка за риба и рибни продукти отказват да предоставят доброволно данни за икономическата статистика.

Промените в Закона за рибарството и аквакултурите ще се отнасят за дейността на 51 предприятия за преработка на риба и други водни организми, регистрирани в агенцията по храните (БАБХ), а също така и 631 аквакултурни стопанства, които към настоящия момент са в регистъра на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Редакциите в закона предвиждат още въпросните фирми да предоставят информация и относно назначените на трудов договор лица с висше образование в областта на рибарството, другите приходи (освен от продажбите), разходите за персонал, стойността на труда на лицата, работещи без заплащане, разходите за енергия и зарибителен материал и други оперативни разходи, както и за използваните лекарства или леченията.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.