Износът на България за ЕС се увеличава повече от вноса

Износът на България за ЕС се увеличава повече от вноса
Източник: iStock/Guliver

Износът на стоки от България за ЕС расте с 10.1% през периода януари - септември 2018 г. спрямо същия на предходната година. Той се изчислява на 28 147.5 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.8% от износа за държавите - членки на ЕС, съобщиха от НСИ.

Само през септември 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 226.1 млн. лева.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (20.1%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (17.8%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (0.5%).

Вносът на стоки в България от ЕС за деветте месеца се увеличава с 8.2% на годишна база и е на стойност 29 594.3 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През септември 2018 г. импортът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 4.5% спрямо същия месец на предходната година и е за 3 234.7 млн. лева.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (17.8%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (7.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - септември 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 446.8 млн. лева.

Търговия с трети страни

Експортът на стоки от България за трети страни (извън ЕС) намалява с 12.9% през периода януари - октомври 2018 г. Тойе на стойност 14 442.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 53.0% от износа за трети страни.

През октомври 2018 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 9.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 926.7 млн. лева. 

Ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30.8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (36.1%) и „Разнообразни готови продукти“ (22.1%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2018 г. се увеличава с 9.2% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 19 105.6 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През октомври 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 34.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 554.7 млн. лeвa.

Най-голямо увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (22.6%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (19.6%). Спад се наблюдава само в сектор „Храни и живи животни“ (0.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - октомври 2018 г. е отрицателно и е в размер на 4 662.7 млн. лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.