Износът ни за ЕС расте със 7%, вносът ни - само с 0,3 на сто

Износът ни за ЕС расте със 7%, вносът ни - само с 0,3 на сто
Източник: БГНЕС

Износът на български стоки за Европейския съюз се е увеличил със 7% през периода януари март спрямо същия на миналата година. Той е в размер на на 9 607.1 млн. лева, показват данни на НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

Само през март 2019 г. износът за ЕС нараства с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 274.3 млн. лева.

Най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (75.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (8.4%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - март 2019 г. се увеличава с 0.3% спрямо същия период на предходната година и достига 9 817.8 млн. лв. по цени CIF.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. През март 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 586.0 млн. лева.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (50.0%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (29.4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - март 2019 г. е отрицателно и е на стойност 210.7 млн. лева.

Търговия с трети страни

През периода януари - април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.7% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 5 920.1 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.

Само през април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 360.0 млн. лева.

Най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54.8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (40.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (9.4%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 7 316.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. През април 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 14.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 503.2 млн. лeвa.

Най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (32.3%), „Храни и живи животни“ (23.1%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (21.2%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 396.2 млн. лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.