Каква да е компенсацията при смърт на пътя - има официална идея за изчисления

Каква да е компенсацията при смърт на пътя - има официална идея за изчисления
Източник: БГНЕС

Във Великобритания, Испания и Италия се използват задължителни и предварително изготвени таблици/скали във връзка с определянето на обезщетения за вреди, които обвързват съдилищата. В Германия и Франция съществуват неофициални (но индикативни за съда) бази данни (Германия) и таблици и номенклатури (Франция). Румъния е в процес на обсъждане прилагането на таблица с точкова система. В България липсва изготвена таблица/скала или др. подобни по отношение на определянето на обезщетението за вреди. Това посочва Асоциацията на българските застрахователи във връзка с публикуван официално проект на методика за размера на обезщетенията при смърт на пътя.

Припомняме, че разширението на кръга от хора, които могат да бъдат обезщетявани - с по-далечни роднини, предизвика сериозно недоволство и безпокойство в застрахователния сектор, както и предупреждения, че това ще оскъпи неимоверно "Гражданска отговорност".

Съгласно предложението, проектът е базиран основно на испанския модел, има заеми и от френския. Чрез тези модели се постига висока степен на предвидимост при определяне на обезщетенията и в тях са заложени ефективни механизми за остойностяване на вредите, като се дава превес на реално претърпените и установими икономически вреди. В Испания и Франция, както и в България, се прави разграничение между имуществените и неимуществените вреди.

В българския проект се прави разграничение между имуществени и неимуществени вреди и за всеки вид и подвид са предложени отделни методи за изчисления и/или остойностяване. В зависимост от конкретния случай общото обезщетение може и обичайно включва комбинация от имуществени и неимуществени вреди.

Имуществени вреди

За имуществените вреди като разноски за лечение, необходимост от специални средства и храна, полагане на домашни грижи, пригаждане на жилище и автомобил и др. подобни, проектът запазва установената досега практика в България за обезщетяването само при доказване с безспорни документи.

Нов момент е въвеждането на обективни критерии за изчисляване на имуществените вреди, представляващи пропуснати ползи на преживялото пострадало лице (загуба на доход) или наследниците на починалото лице (загуба на издръжка). Тук проектът  следва испанския модел, като се използва актюерски подход и стандартни актюерски практики за оценка и остойностяване на този вид вреди.

Неимуществени вреди

За неимуществените вреди на преживялото пострадалото лице предложението използва комбинация между испанския и френския опит, като е изработена Класификация на анатомо-функционалните последици от травматични увреждания и точкова система за оценяване. Неимуществените вреди на пострадалото лице, изразяващи се в болка и страдание, се определят на базата на полученото травматично увреждане и предназначени травматични точки за него.

За неимуществените вреди на увредените лица вследствие смъртта на пострадалото лице проектът разграничава Основна и Особена вреда и Вреда от изключителен характер. Чрез въвеждането на Особени вреди се предоставя възможността за прилагане на коригиращи фактори, допълнително увеличаващи обезщетението, които се определят в зависимост от тежестта на вредата – загуба на единствен родител или качеството на единствен преживял роднина, смърт на бременна жена със загуба на плода (прилагани и в българската съдебна практика). Във вредите от изключителен характер следва да се включват вреди, причинени от обстоятелства, които са необичайни, при отчитане на особено тежки фактори и които не са предвидени като Основна и Особена вреда. Предложените конкретни размери на обезщетенията доближават тези във френската практика.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.