МЗ съобщи, че са осигурени необходимите лекарства за пациенти с ХИВ

МЗ съобщи, че са осигурени необходимите лекарства за пациенти с ХИВ
Източник: Thinkstock

Към момента за УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора са осигурени всички заявени за месеците май и юни 2018 г. видове и количества антиретровирусни лекарствени продукти, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Лекарственият продукт с INN Darunavir е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти и чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писма с рег. №33-21-34/09.05.2018 г. и рег. №33-21-55/11.05.2018 г., съобщиха от МЗ във връзка с получен на 15 май т.г. в Министерството на здравеопазването сигнал от пациентска организация за липсващи медикаменти за ХИВ в специализираните центрове в Стара Загора и Варна.

Лекарственият продукт Stocrin film coated tablet 200 mg x 90 (INN Efavirenz) е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018 г.

Лекарственият продукт с INN Emtricitabine/Tenofovir disoproxil film-coated tablet 200/245 mg x 30 е осигурен чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №20-Р-60/09.05.2018 г.

За УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - гр. Варна заявените за месец май 2018 г. опаковки от лекарствения продукт с INN Darunavir, за който се отнася сигналът на пациентската организация, са осигурени чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018г.

С цел осигуряване непрекъснатост на терапията на HIV позитивните пациенти Министерството на здравеопазването е предприело следните действия:

1. Преразпределени са всички количества от наличния резерв на МЗ към лечебните заведения, крайни получатели по Наредба № 34/2005 г. по следните позиции: Darunavir; Raltegravir; Tenofovir disoproxil - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни; Efavirenz - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни.

Допълнителни количества са закупени от МЗ на стойност до 30 000лв. без ДДС по всяка от следните позиции: Darunavir – доставен на 10.05.2018 г.; Raltegravir – доставен на 14.05.2018 г.

За лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil е закупено количество на стойност 30 000лв. без ДДС, което е разпределено в лечебните заведения на 09.05.2018 г.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.