МЗ: Нямаме финансов ангажимент към пръскането срещу комари и кърлежи

МЗ: Нямаме финансов ангажимент към пръскането срещу комари и кърлежи
Източник: Getty Images/Guliver

Глобалното затопляне в последните години и произтичащите от това благоприятни условия за размножаване, доведоха до ежегодно увеличаване на популацията на комари през пролетта и лятото, което поставя в риск общественото здраве и е предпоставка за увеличаване на заболяемостта от т.нар. трансмисивни инфекции, предавани чрез вектори (насекоми и кърлежи). Това заявява здравният министър Кирил Ананиев в отговор на депутатски въпрос за конкретните действия за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.

Навременно приложени мерки за ограничаване и намаляване числеността на векторите в населените места намалява и възможността за предаване на този вид инфекции, както и риска от появата и разпространението на нововъзникващи такива.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за здравето държавата, общините, юридическите и физическите лица осъществяват дейностите си, като осигуряват опазването на жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и социални фактори.

Дейностите по провеждането на обработки срещу насекоми (дезинсекция) и кърлежи (дезакаризация), имащи отношение към здравето на хората, са регламентирани с Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД). Според разпоредбите на наредбата физическите и юридическите лица, стопанисващи и ползващи различни видове обекти, като хранителни, лечебни заведения, детски градини, паркове, зелени площи, места за отдих и др., са длъжни за собствена сметка да осигуряват дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Мероприятията по ДДД се извършват от регистрирани в Министерство на здравеопазването за този вид дейност специализирани фирми, подлежащи на регулярен контрол от органите на държавния здравен контрол.

Видно от изложеното, МЗ не е финансово ангажирано към извършването на дезинсекционни и дезакаризационни дейности. Превантивните мерки за намаляване числеността на векторите се организират и финансират от общините, които за тези цели следва ежегодно да планират средства в своите бюджети, добавя министърът.

В изпълнение на нормативно определените си ангажименти ежегодно Министерство на здравеопазването чрез Регионалните здравни инспекции (РЗИ) разпорежда с предписания дейности по навременно организиране и провеждане на ефективни дезинсекционни обработки на територията на страната. Регионалните здравни инспекции по места оказват експертна помощ на общините при определяне на рисковите места за обработка, подбора на препарати, начините и сроковете за обработка на площите и контрол върху качеството и ефективността на осъществените мероприятия, при спазване правилата на безопасност за хора и животни.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 17 от 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести, под методичното ръководство на Националния център по заразни и паразитни болести, РЗИ извършват мониторинг на рискови местообитания на векторите, като информацията, се подава регулярно към общинските власти, заявява Ананиев.

Той уточнява, че Министерство на здравеопазването чрез РЗИ осъществява ежедневен надзор на регистрираните остри заразни заболявания в страната, в т. ч. и на векторно-предаваните трансмисивни инфекции, като чрез Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България, приета Решение на Министерския съвет № 173 от 28.03.2014 г., осигурява условия за ранна лабораторна диагностика на тези заболявания от лабораторията на Националния център по заразни и паразитни болести, с цел провеждане на адекватно и своевременно лечение, подчертава министър Ананиев, цитиран от БГНЕС.

Министерство на здравеопазването, в рамките на своите нормативно определени правомощия ще продължи да изпълнява дейности за постигане на съвременен и интегриран подход за профилактика на вектирно-предавани трансмисивни инфекции, подобряване на епидемиологичния надзор и епидемиологичния контрол на този вид инфекции, завършва отговорът на министъра.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.