НСИ: Строителната продукция бележи спад с 11,8% през второто тримесечие на 2016 г.

НСИ: Строителната продукция бележи спад с 11,8% през второто тримесечие на 2016 г.
Източник: Thinkstock

Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват спад с 11,8% на строителната продукция през юли 2016 г. в сравнение със същия месец на миналата година. На годишна база понижението се определя предимно от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 14,2%, така и при сградното строителство - с 9,4 на сто.

През юли т.г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2,3% спрямо съответния месец на 2015 г. На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 2,6%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 05%). Показателят на доверие в промишлеността нараства с 1 процентен пункт в сравнение с август 2016 г.

С 2,2% на годишна база нараства оборотът в търговията на дребно през юли т.г., сочат данните на НСИ. Сравнено със същия период на миналата година, ръст се отчита при търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7,3%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6,1%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3,5%, и др. Спад е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (с 9.1%), с компютърна и комуникационна техника (с 8%), с битова техника, мебели и други стоки за бита (с 3,0%) и др.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2016 г. възлиза на 21 916 млн. лв. по текущи цени, което е по 3 067 лв. на глава на населението.

И през юли 2016 г. продължава да пада доверието потребителите, което доведе до спад на общия показател на доверие с 0,6 на сто спрямо април т.г. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2016 г. се изразходват 67,7% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2015 г. е 3,2%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.