НСИ: Влошава се стокообменът на България с трети страни

НСИ: Влошава се стокообменът на България с трети страни
Източник: Getty Images

През периода януари - юли 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 15,6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 8,287 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Македония, Китай, Сърбия, Руската федерация и САЩ, които формират 50,1% от износа за трети страни, сочат данни на НСИ.

Най-голям спад на изнесена продукция за първите седем месеца на 2016 г. се наблюдава в сектор „Безалкохолни напитки и тютюн“ – 35,2 на сто, докато ръст с 26,5% се отчита при износа на "Разнообразни готови продукти".

За разглеждания период износът на стоки към трети страни е на обща стойност 25,769 млрд. лева, което е с 3,1 на сто по-малко от стойността му за същия период на предходната година.

Намалява и вносът на стоки от трети страни през периода януари - юли 2016 г. Спадът е в размер на 16% на годишна база, а общата стойност на внесена продукция у нас е 9,244 млрд. лв. Най-много стоки сме внасяли от Русия, Турция, Китай и Украйна. Най-значително понижение има в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация“ – с 41,8 процента.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - юли т.г. е отрицателно и е в размер на 957 млн. лв.

През периода януари - юли 2016 г. в страната са внесени общо стоки на стойност 28,202 млрд. лв., което е с 6,5% по-малко спрямо същия период на 2015 година. През юли 2016 г. общият внос намалява със 7,7% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4,323 млрд. лв.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през януари - юли 2016 г. и е се равнява на 2,432 млрд. лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 1

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.