Населението на България ще се стопи с 25% до 2040 г.

Населението на България ще се стопи с 25% до 2040 г.
Източник: БГНЕС

Българското население ще намалее с между 20-25% до 2040 година. Това сочи официалната прогноза за демографското развитие на България през периода 2015 - 2040 година, приета на днешното редовно заседание на Министерския съвет. Прогнозата е изготвена от Института за изследване на населението и човека при БАН на базата на сравнителна съпоставка на официални прогнозни данни на Евростат, НСИ, ООН и Световната банка.

Съгласно прогнозата, макар да се очаква различно ниво на смъртност при мъжете и жените, няма да има особена промяна в структурата по пол. Делът на младите хора (до 20-годишна възраст) ще се запази, докато на възрастните над 65 години ще нарасне значително. Това определя и прогнозирано намаление на броя и дела на населението в активна възраст. Намалението на населението на териториален принцип обхваща почти всички области, без София, и се очаква този процес да продължи в течение на целия период.

Прогнозните резултати от различните проекции свидетелстват, че въпреки очакваното подобрение в показателите за смъртност и раждаемост, населението на страната вероятно е достигнало до етапа на т. нар. "инерция на обратния растеж". Поради действието ѝ, дори периодните нива на фертилност да се увеличат до равнището, необходимо за просто демографско възпроизводство – процес, който не се очаква в близко бъдеще, прогнозите са абсолютният брой на населението да продължи да намалява.

Датите, на които най-малко и най-много хора по света имат рожден ден

Делите рождения си ден с милиони хора, но знаете ли, че някои рождени дати са значително по-често срещани от други?...

В общоевропейски план България не е единствената страна с прогнозирано намаляващо население, се посочва в проучването. Според целевия вариант на проекцията на Евростат се очаква това да се случи в още 11 страни – Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Хърватска, Португалия, Полша, Унгария, Естония, Италия и Словакия. В Словения и Чехия броят на населението се очаква да остане без промени до 2040 година. Това води до извода, че в почти половината страни от ЕС се очаква намаление на населението.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.