От 1 януари 2019 г. започва поетапно въвеждане на ТОЛ системата

От 1 януари 2019 г. започва поетапно въвеждане на ТОЛ системата
Източник: БГНЕС

От 1 януари 2019 започваме поетапното въвеждане на ТОЛ системата с въвеждането на т.нар. „електронна винетка“ за леките автомобили, а от месец август ще бъдат тарифирани и товарните автомобили над 3.5 т. Това казва в отговор на депутатско питане регионалният министър Николай Нанков, предаде БГНЕС.

Нанков обяснява, че тази електронна система ще събира такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).

Изпълнителят трябва да изгради системата в рамките на 19 месеца. Първите 7 месеца са предвидени основно за проектиране и изграждане на системата, както и за провеждане на първоначални тестове на отделните ѝ компоненти и в цялост, а през останалите 12 месеца с водещо значение е доказването на функционалността ѝ в реална работна среда“, уточнява Нанков.

Той добавя, че се очаква експлоатационните разходи да са между 148 млн. лв. и 253 млн. лв. Годишно, в зависимост от начина на тарифиране – „електронни винетки“ и електронното таксуване от 12 ст., 10 ст. и 26 ст., годишните приходи ще варират между 661 млн. лв. и 1,483 млн. лв. от 2019 г. нататък. „Трябва да отбележим, че реално цялостната система ще заработи през втората половина на 2019 г., т.е. изходна точка за отчетени приходи от събрани такси е началото на 2020 г.

Очакванията са чрез двете системи да се генерира приход от над 800 млн. лв. годишно, което ще позволи повече средства за ремонт на пътища. В бъдеще пътните такси ще се базират на интелигентен „инструмент" с цел да се разпределят по-справедливо разходите между ползвателите на пътната мрежа, а не както е сега - на база „една цена за всички". Новите технологии предлагат възможности за постигане на тази цел, като събиране на приходи при различни цени от различните видове превозни средства и по различни пътища, както и да се приложи принципът потребителят, замърсителят да плаща, така че тези превозни средства, които най-много увреждат пътищата, да заплащат повече. Също така, бъдещият подход ще бъде гъвкав от гледна точка нарастването на потребителите, използването на пътната мрежа, както и да може да спомогне за въвеждането на нови услуги. Новият модел на събиране на пътни такси ще бъде изцяло в съответствие със законодателството на ЕС в тази област", подчертава регионалният министър.

Нанков обяснява, че въвеждането на ТОЛ системата и промените в Закона за пътища ще дадат възможност постъпленията от електронното таксуване да бъдат насочвани както към рехабилитация и обновяване на съществуващата инфраструктура, така и към строителство на нови пътни участъци.

Предвижда се 50% от средствата да бъдат насочвани към изграждане на основни пътни артерии, разположени предимно в Северна България, като АМ „Хемус", скоростен път „Видин - Ботевград", АМ „Русе - Велико Търново", а другите 50% - към рехабилитация на съществуващата републиканска инфраструктура. Към момента 8000 км. от републиканските пътища са в лошо състояние. Планираме след 6-7 години пътната мрежа да бъде ремонтирана изцяло. След приключване на обновлението на пътищата, нуждаещи се от ремонт, постъпленията от електронното таксуване ще бъдат влагани предимно за пътно поддържане“, коментира министърът.

Той посочва още, че постъпленията в държавния бюджет от продажбата на винетки досега са недостатъчни, за да се отговори на изискванията на обществото за по-модерни, по-комфортни и по-безопасни пътища. Нанков заявява, че през годините са отделяни значителни допълнителни средства от държавния бюджет за ремонтиране на пътища и съоръжения по републиканската мрежа, голяма част от тях остават в недобро състояние и причината за това е недостиг на финансов ресурс, а не липсата на желание пътната ни инфраструктура да е на нивото на останалите европейски страни. Нанков подчертава, че е изключително важно да се промени моделът на финансиране, за да могат да се осигурят добри и безопасни пътища в страната.

Министърът обяснява още, че повечето четвъртокласни пътища са станали част от общинската пътна мрежа и поддръжката е ангажимент на общините. Нанков казва, че отсечките, в които има ТОЛ таксуване от републиканската пътна мрежа ще бъдат определени с решение на Министерски съвет, както е по настоящата законодателна уредба, но акцентът ще бъде поставен върху международните трасета с транзитни характеристики.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.