Парите за образование всяка година трябва да са поне колкото през предходната, реши НС

Парите за образование всяка година трябва да са поне колкото през предходната, реши НС
Източник: Getty Images/Guliver

Държавният бюджет ще отделя средства за финансиране на образованието в размер не по-нисък като процент от брутния вътрешен продукт спрямо разчетите за предходната година, решиха окончателно народните представители.

Парите за образование ще се разпределят на брой деца и ученици и въз основа на стандарт за дете и ученик за съответната бюджетна година, съобщава БНР.

Държавата ще осигурява условия за задължителната предучилищна подготовка за 5-годишните деца, като ще се организира безплатен транспорт до най-близкото учебно заведение за децата в населени места без детска градина или училище. Ще осигурява и средства за равен достъп и за подкрепа за личностното развитие на децата. Тези средства ще са за ученически стипендии, за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и за училищната библиотека, целодневна организация на учебния ден и хранене, ученически отдих и спорт, училищни програми за превенция на отпадането от училище, подкрепа за ученици с изявени дарби.

Средствата от държавния бюджет за децата в частните детски градини и училища ще се определят по бюджетите на общините, въз основа на броя децата и по стандарта.

Депутатите задължиха частните учебни заведения периодично да представят касови отчети за разходите. Неизразходваните средства от субсидията в рамките на текущата година ще могат да се използват през следващата само за финансиране на същите дейности, решиха още депутатите, като контролът ще се извършва от общината и регионалното управление на образованието. При нарушения законът предвижда спиране на финансирането до отстраняването им.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.