Печалбата на застрахователите е намаляла през 2017 г.

Печалбата на застрахователите е намаляла през 2017 г.
Източник: Thinkstock/ Guliver

През 2017 г. застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си в размер на 54 млн. лева. В животозастраховането, както и в общото застраховане, е реализирана печалба от 27 млн. лева, съобщиха от НСИ.

Печалбата на застрахователните компании се понижава с 25% на годишна база до 54 млн. лева към края на 2017 г. В животозастраховането, както и в общото застраховане, е реализирана печалба от 27 млн. лева.

През миналата година дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31.12.2017 г. от 380 млн. лева. Приходите им достигат 186 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 61 млн. лева в сравнение с 59 млн. лева за миналата година.

В НСИ отчет за дейността си през 2017 г. са представили 28 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2017 г. е 12 742 млн. лв., а инвестициите достигат 11 930 млн. лева. Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към 31.12.2017 г. е 4 584 479, а брутните постъпления от осигурителни вноски достигат 1 388 млн. лева.

Сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2017 г. в НСИ, са 9 540. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2017 г. е в размер на 1 079 млн. лева. Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2017 г. са 574 млн. лв., а приходите от регламентирана дейност са 545 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите са 2 058 756, като от тях юридическите лица са 143 821, а физическите - 1 914 935. В тях работят 55 444 доброволни сътрудници.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.