Подготвя се нов Закон за независимия финансов одит

Подготвя се нов Закон за независимия финансов одит
Източник: Thinkstock/ Guliver

Работи се върху нов Закон за независимия финансов одит, като е сформирана работна група с участието на Министерството на финансите, Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Това стана ясно по време на международната конференция на тема „Одиторската професия в контекста на новото европейско законодателство“, организирана от ИДЕС.

Очаква се новият закон да повиши отговорността на одиторите, качеството и прозрачността на одиторската дейност. Ще бъде променен и обхватът на предприятията от обществен интерес, които да подлежат на задължителен финансов одит. В момента 980 български компании попадат в тази графа. Това са кредитните институции, застрахователите, здравноосигурителните и пенсионноосигурителните дружества, дружества с държавно участие и др. В закона за някои предприятия от обществен интерес (например за банките) ще бъдат поставени изисквания за минимален брой одитори и ще бъде регламентирана отговорността на всеки одитор.

По време на международната конференция бяха обсъдени също ротацията на одиторските фирми при предприятията от обществен интерес, забраната одиторите да извършват определени услуги за предприятията, които одитират и др.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.