Ползите от дигиталната търговия с облигации

Ползите от дигиталната търговия с облигации
Източник: iStock/Guliver

През октомври 2016 г. Saxo стартира електронна търговия с облигации за средноголеми институции и инвеститори на дребно, покривайки над 5 000 държавни и корпоративни облигации от развити и развиващи се пазари. Идеята за пускането й бе да направи по-ефективна търговията с ликвидни облигации чрез пълна дигитализация на процеса, като изпраща поръчките на клиентите на Saxo към дилърен търг сред 40 от най-големите доставчици на ликвидност на пазарите на облигации, с краен резултат подобрена прозрачност, по-добра степен на изпълнение и по-добри цени.

Шест месеца след стартирането на електронната търговия с облигации, Saxo направи задълбочен анализ на работата на онлайн търговията с облигации на платформата си, отбелязвайки основни подобрения при намаляването на спредовете и по-краткото време за изпълнение. По-конкретно:

Значително намаляване на спредовете, до 100 базисни точки (б.т.)

- Почти 50% от всички сделки имат подобрение при спреда повече от 25 б.т., сравнено със средна индикативна цена;

- За корпоративните облигации и тези на развиващите се пазари, една от пет сделки е спестила повече от 50 б.т., някои дори и над 100 б.т.;

- При ликвидните държавни облигации повечето сделки са направени на средни цени или близки до тях, което ефективно анулира реалния спред на предложението/офертата при тези класове облигации.

По-краткото време за осъществяване на търговията надминава очакванията 

При ръчно провеждане на търговията с облигации, осъществяването на сделка (целият процес на запитване към дилърите за котировки, изчакването им, избирането на цена, която е най-добра за клиента, и извършването и резервирането на сделката) може на отнеме до 10 и повече минути;

С офертата на Saxo за електронна търговия с облигации, това време за изпълнение е:

- По-малко от 1 секунда при 30% от сделките с държавни облигации;

- По-малко от 20 секунди при 30% от корпоративните облигации и облигациите на развиващите се пазари, като останалата част е под времевата граница от 45 секунди.

„Решението ни да изградим изцяло дигитална верига на стойността на пазара на облигации беше потвърдено от солидните резултати, които постигнахме за нашите клиенти, надвишавайки очакванията за намаляване на спредовете с до 100 б.т. и значително намаляване на времето за изпълнение. Всички тези фактори са инструмент за осъществяване на портфолиата на клиентите ни и могат да направят огромна разлика за потенциални постъпления, както при портфолиата с фиксирана доходност, така и при търговията с множество активи“, сподели Симон Фасдал, ръководител „Търговия с фиксирана доходност“ в Saxo Bank.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.