При строителство на сгради с над 200 паркоместа ще трябва да се проучва ефекта върху трафика

При строителство на сгради с над 200 паркоместа ще трябва да се проучва ефекта върху трафика
Източник: БГНЕС

Ако една сграда трябва да разполага с над 200 места за паркиране, то преди да бъде строена, надстроявана, пристроявана или да се променя предназначението ѝ, ще трябва да се извърши транспортно изследване за натоварване на уличната мрежа и градската среда, което да покаже колко по-натоварен ще стане трафикът. За такава готвена промяна в Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. (чл. 42а) съобщават от регионалното министерство (МРРБ).

Такова изискване обаче вече има в наредбата. Всъщност голямата разлика е друга - кой приема или отхвърля съответния проект. В стария вариант на наредбата това е "общинският съвет на съответната община на основание изготвената експертиза и модел на натоварванията" (чл. 48). А с готвената промяна отговорността се носи от "органа, компетентен да одобри инвестиционния проект, след приемане от експертния съвет по устройство на територията". Общинският съвет само ще определя обхвата и съдържанието на проучването за трафика.

Въпреки това, от МРРБ уверяват, че промените имат за цел "да регламентират комфорта на гражданите с въвеждането на механизъм за предварително транспортно проучване, което ще се взема предвид от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект".

Започналите до влизане в сила на наредбата производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж се довършват по реда на тази наредба. За започнато производство по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята внасянето на инвестиционния проект за съгласуване и одобряване от компетентния орган.

Що се отнася до проблема "паркиране" специално в София от 1 ноември започва да действа нова, разширена зелена зона. Големият "печеливш" е квартал "Лозенец", но не само - вижте сами според указанията на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) ТУК!

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.