Произведеният пчелен мед у нас се увеличава с 15% за година

Произведеният пчелен мед у нас се увеличава с 15% за година
Източник: iStock/Guliver

Министерството на земеделието, храните и горите винаги е определяло пчеларството като значим традиционен земеделски сектор. Националната програма по пчеларство, одобрена с решение на Европейската комисия, е в пълно съответствие с политиката на Европейския съюз в сектора. Това заявява земеделският министър Румен Порожанов в отговор на депутатски въпрос за политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор "Пчеларство", предаде БГНЕС.

Политиката е насочена към опазване здравето на пчелните семейства, осигуряване на качество и безопасност на пчелните продукти, подобряване на общите условия за производство и търговията с пчелен мед. Не на последно място, отчитайки обезлюдяването на селските райони, се стремим наред с развитието на професионалното пчеларство да осигурим и допълнителни доходи на населението в тях.

Към 1 октомври 2017 г. пчелните семейства в страната са 765 хил. 800, което е с един процент и половина повече спрямо предходната година. Произведеният пчелен мед – 11 хил. 807 тона, е с 15,6% повече от 2016 г.

Наблюдава се трайна тенденция за окрупняване на пчелините. От момента на присъединяването на Република България към Европейския съюз благодарение на европейското и националното финансиране средният брой пчелни семейства в едно семейство пчелни производители достига от 21,4 през 2007 г. на 57 през 2017 г. Държавата предоставя възможности за финансово подпомагане на сектора чрез следните национални схеми.

Първо, държавна помощ от типа „де минимис“. Последните четири години, отчитайки неблагоприятните климатични условия, се предоставят финансови средства по схемата за държавна помощ от типа „де минимис“. През 2017 г. по схемата за подкрепа бяха осигурени 2 млн. 400 хил. лв. на 4 хил. 300 пчелари при размер на ставката на едно пчелно семейство от 4,77 лв. През предходните три години ставката за пчелно семейство през 2016 г. на подобна помощ „де минимис“ е била 11 лв., 2015 г. – 7,8 лв., 2014 г. – 3,45 лв., допълва Порожанов.

Схемата за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и на унищожени пчелини и посеви в резултат на природни бедствия стартира през 2015 г., като по нея единствено за сектор „Пчеларство“ се компенсират както унищожените пчелни семейства, така и унищожените кошери. През 2017 г. по схемата са изплатени над 11 хил. лв. за унищожени пчелни семейства и кошери.

Държавната помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества. Чрез тази помощ осъществяваме индиректна подкрепа на пчеларите, като се подпомага дейността на развъдните организации, получили разрешение за развъдна дейност. Съгласно чл. 229б от Закона за животновъдството на двете развъдни организации през

През 2017 г. са предоставени 120 хил. лв., обяснява министърът.

Следващата схема – кредитната схема на Държавен фонд „Земеделие“ за инвестиции в селското стопанство, направление „Животновъдство“. По тази схема могат да участват регистрирани земеделски производители за купуване на пчелни семейства, за оборудване, ново строителство на постройки и така нататък.

По Схемата за държавна помощ и инвестиции за изграждане на търговски помещения и за купуване на търговско оборудване на земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Тази схема е нотифицирана и публикувана на официалната страница на Европейската комисия. Помощта по схемата за целия програмен период е 6 млн. лв., подчертава Порожанов. Той добавя, че освен със средства от националния бюджет, секторът се подпомага и с такива от европейските фондове. Чрез Националната програма по пчеларство и Програмата за развитие на селските райони – и двете програми имат също и национално съфинансиране.

Първо, по Националната програма за пчеларство. Продължава прилагането на годишните национални програми за пчеларство, които се утвърдиха като най-достъпен и предпочитан източник за финансиране. Бюджетът за 2017 г. е 4,8 млн. лв., изпълнени по Програмата. Изпълнението по програмата е за подпомагане на 2 250 пчелни производители, сключени договори – 1882, изплатени средства – 3 млн. 253 хил. лв.

По Програмата за развитие на селски райони има редица мерки, по които може да се кандидатства, въпреки че те са казали, че подобно нещо няма. Първо, мярката 4.1.2 – инвестиции в земеделски стопанства по тематичната Програма за развитие на малките стопанства; 6.1 – стартова помощ за млади земеделски стопани; 6.3 – стартова помощ за развитие на малки стопанства; 9 – учредяване на групи и организации на производителите; мярка 11 – биологичното земеделие, заявява още министър Порожанов.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.