Проверка установи сериозни нарушения при използването на пестициди у нас

Проверка установи сериозни нарушения при използването на пестициди у нас
Източник: Димитър Градинаров

Редица нарушения при използването на пестициди в българското земеделие - това показва проверка на експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в района на Природен парк „Русенски Лом“. 

Сред нарушенията са изхвърляне в природата на опаковки и остатъци от третирани семена за сеитба, на остатъци от отровни третирани с пестициди семена (слънчоглед, царевица и други), което е потенциална отрова за бозайници, птици и насекоми. Установени са множество случаи на отровени домашни животни – кози, овце, крави и дивеч с „червени“ царевични семена, които предварително са били изхвърлени край горички и ниви. Умишлено се тровят бездомни кучета, чакали, лисици и други дребни хищници, които стават източник на вторично тровене за хищните птици, съобщават от БДЗП.

Проверката на БДЗП установи и редица незаконни бунища край нивите с изхвърлени огромни количества найлонови чували, торби, пликове, пластмасови бутилки, като голяма част със съдържание на остатъци от семена или активни вещества като пестициди и минерални торове, големи количества от които на едно място са намерени разпилени по земята.

Тези практики вероятно са широко разпространени в цялата страна. Конкретната местност се характеризира, от една страна, с интензивното използване на големи земеделски площи и от друга – с непосредствената близост на Природен парк „Русенски Лом” - много подходяща територия за редица видове със сравнително ниска численост (керкенез, обикновен мишелов, белоопашат мишелов, малък креслив орел и др.), изчезнали (скален орел, ловен сокол) или изчезващи (египетски лешояд).

Световната природозащитна организация BirdLife International, част от която е БДЗП, призовава за въвеждане на нови законови и други мерки по отношение използването на инсектициди и родентициди в селското стопанство – необходимо е да се забрани използването на тези, които имат най-голям потенциал да причинят вреда на птиците, като трябва да се търсят техни безопасни заместители. През последните десетилетия все повече се увеличават фактите за токсичното пряко и индиректно въздействие на пестицидите, използвани в земеделието в Европа върху птиците. Особено чувствителни на натравяне с пестициди са хищните птици, поради тяхното най-високо положение в хранителната пирамида.

 

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.