Ръст на цените в добивната и преработващата промишленост

Ръст на цените в добивната и преработващата промишленост
Източник: Thinkstock/Guliver

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2015 г. е с 0.6% над равнището от предходния месец, съобщиха от НСИ.

Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.3%, и в преработващата промишленост - с 0.9%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ цените остават на равнището от предходния месец.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 4.2%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.6%, а намаление е отчетено при производството на химични продукти - с 0.5%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2015 г. спада с 0.4% в сравнение със същия месец на 2014 година. Намаление на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 3.1%, а увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.0%, и в добивната промишленост - с 1.4%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо март 2014 г. е отчетено при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.1%, производството на хранителни продукти - с 1.0%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0.8%. Нарастване на цените се наблюдава при: производството на основни метали - със 7.1%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.0%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.8%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.