Ръст на производствените цени с 4,4%

Ръст на производствените цени с 4,4%
Източник: Getty Images / Guliver

Производствените цени нарастват през октомври 2018 г. с 4,4% спрямо същия период на 2017 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Ръстът на цените се дължи основно на повишените цени при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,9%, и в преработващата промишленост - с 4,5%.

В добивната промишленост спрямо година по-рано е отчетено намаление - с 5,6%.

В преработващата промишленост по-съществен е ръстът на цените при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5,2%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4,8%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4,6%. Намаление на цените е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 1,1%.

На месечна база през октомври цените на производител също се покачват - с 1,3 на сто. Това се дължи на по-високите цени при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,6%, и в преработващата промишленост - с 1,3%. Спрямо септември по-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 5,3%, и при производството на напитки - с 0,6%. Намаление е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - с 0,4%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0,3%. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2018 г. нараства с 3,9% на годишна база. Увеличението на цените идва от производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,9%, и в преработващата промишленост - с 4 на сто. По-високите цени в преработващата промишленост са отчетени при производството на химични продукти - с 5,9%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4,3%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 3,9%.

На месечна база заводските цени се покачват с 0,8%, като ръстът идва от добивната промишленост - с 2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9%, и в преработващата промишленост - с 0,6 на сто.

Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври 2018 г. нараства с 5.3% на годишна база. В преработващата промишленост цените се покачват с 5%. По-високи цени са отчетени при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 6.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.3%, и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.3%. Намаление на цените се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 1.3%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.