Само по 250 лв. дава държавата за първолаците

Само по 250 лв. дава държавата за първолаците
Източник: БГНЕС

Заявленията – декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019/2020 г. се приемат до 15 октомври в дирекциите за социално подпомагане в страната. Това припомнят от Агенцията за социално подпомагане.

Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Според последните данни от Агенцията към 27.09.2019 г. са подадени 30 230 заявления – декларации, а издадените заповеди за отпускане на помощта са 25 912 и се отнасят за 26 492 деца. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, а заповедите за отказ са 1362.

Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища. Задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

За деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето, помощта се отпуска без условия за доход.

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Към него се прилагат удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище.

От тази година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти: 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а другата половина - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Родителите ще връщат помощта, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Ако в рамките на един месец от учебната година има допуснати 5 неизвинени отсъствия, родителите също трябва да възстановят помощите.

През миналата учебна 2018/2019 година еднократна целева помощ са семействата на 35 550 първокласници.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.