Стоки за 14 млн. лева са изнесени от България за три месеца

Стоки за 14 млн. лева са изнесени от България за три месеца
Източник: Getty Images

През периода януари - февруари 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 9.3% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 6 334.3 млн. лева, съобщиха от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.4% от износа за държавите - членки на ЕС.

Само през февруари 2019 г. износът за ЕС нараства със 17.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 169.7 млн. лева.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (95.4%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (38.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17.4%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - февруари 2019 г. се увеличава с 1.4% спрямо същия период на предходната година и достига 6 229.9 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През февруари 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 11.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 239.3 млн. лева.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (62.4%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (48.8%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - февруари 2019 г. е положително, и е на стойност 104.4 млн. лева.

Търговия с трети страни

През периода януари - март 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 13.4% в сравнение със същия период на предходната година, и е на стойност 4 335 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.4% от износа за трети страни.

През март 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 10.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 460.5 млн. лева.

Най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (55.3%) и „Храни и живи животни“ (43.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (5.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2019 г. се увеличава с 11.2% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 5 506.6 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През март 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 596.7 млн. лeвa.

Най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (53.4%), „Храни и живи животни“ (25.7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (25.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17.5%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - март 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 171.6 млн. лева.

Първо тримесечие

През периода януари - март 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 13 942.1 млн. лв., което е с 8.9% повече в сравнение със същия период на предходната година.

През март 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 733.3 млн. лв. и се увеличава с 5.0% спрямо същия месец на предходната година. 

През периода януари - март 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 15 253.2 млн. лв., или с 3.5% повече спрямо същия период на 2018 година.

През март 2019 г. общият внос на стоки намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 113.4 млн. лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.