Увеличават се пътуванията на българи до Румъния, Германия и Гърция

Увеличават се пътуванията на българи до Румъния, Германия и Гърция

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2018 г. са 461.9 хил. или с 5.6% над регистрираните през март 2017 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Румъния - със 17.7%, Германия - със 7.9%, Гърция - с 4.1%, Турция - с 2.8%, Сърбия - с 2.1%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Нидерландия - с 3.2%, Чешката република - с 2.8%, Испания - с 0.6%, бившата югославска република Македония - с 0.5%, и други, съобщиха от НСИ.

В сравнение с март 2017 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия - със 7.0%, с други цели - с 5.2%, и със служебна цел - с 4.9%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.3%, следвани от пътуванията със служебна цел - 30.3%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.4%.

През март 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 120.5 хил., Гърция - 66.2 хил., Сърбия - 42.1 хил., Румъния - 34.8 хил., бившата югославска република Македония - 27.9 хил., Германия - 22.3 хил., Франция - 16.1 хил., Австрия - 13.7 хил., Обединеното кралство - 13.5 хил., Италия - 12.2 хиляди.

Посещенията на чужденци в България са 524.3 хил. или с 10.5% повече в сравнение с март 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 14.4%, с цел почивка и екскурзия - с 8.3%, и със служебна цел - със 7.2%. Транзитните преминавания през страната са 23.2% (121.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз е 48.7%, или с 9.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Германия - с 25.4%, Обединеното кралство - с 24.1%, Италия - с 13.9%, Гърция - с 6.0%, Румъния - с 3.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Австрия - с 30.3%, Чешката република - с 28.4%, Хърватия - с 4.3%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ - с 8.5%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 15.4%.

През март 2018 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 40.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 39.2%, и със служебна цел - 20.4%.

Най-много посещения в България през март 2018 г. са реализирали гражданите от: Турция - 92.4 хил., Румъния - 77.1 хил., Гърция - 72.7 хил., бившата югославска република Македония - 47.1 хил., Сърбия - 42.5 хил., Германия - 18.9 хил., Обединеното кралство - 18.5 хил., Израел - 15.3 хил., Украйна - 14.8 хил., Италия - 10.7 хиляди.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.