В България се строят все повече къщи

В България се строят все повече къщи
Източник: Gettyimages.com

Доста скромен е ръстът на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 г. На годишна база те са увеличили само с 2.

Общият им брой в края на миналата година е 634, а новопостроените жилища в тях са 2 451, сочат данни на НСИ.

От новите сгради със стоманобетонна конструкция са 73.2%, с тухлена - 22.9%, с друга - 2.3%, и с панелна - 1.6%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (74.5%), следвани от жилищните кооперации (15.3%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. се наблюдава намаление само в броя на вилите и сградите за колективно домакинство.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 99 сгради със 786 жилища в тях, Бургас - 79 сгради с 399 жилища, и Пловдив - 78 сгради с 239 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.8%), следват тези с три стаи (33.7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (4.8%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 212.9 хил. кв. м, или с 10.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава със 17.3% и достига 133.2 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96.4 кв. м през четвъртото тримесечие на 2015 г. на 86.9 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Добрич - 168.5 кв. м, и Стара Загора - 146.1 кв. м, а най-малка - в областите Варна - 65.0 кв. м, и Перник - 70.0 кв. метра.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.