В преработващата промишленост наемат най-много нови кадри

В преработващата промишленост наемат най-много нови кадри
Източник: iStock/Guliver

В края на март наетите лица у нас нарастват с 35.2 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2017 г., като достигат 2.31 милиона, съобщиха от НСИ.

Най-голямо увеличение на кадрите се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.5%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.2%. Най-голямо намаление пък има в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 22.4 и 17.1%.

На годишна база наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 34.5 хил., или с 1.5%.

Най-значителен ръст на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 6.4 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.2 хил., и „Строителство“ - с 4.9 хил., а най-голямо намаление в „Операции с недвижими имоти“ - с 1.0 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.0%, а най-голямо намаление е регистрирано отново в „Операции с недвижими имоти“ - с 4.3%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.