Правителството иска по-малко бюрокрация за чистотата на въздуха по отношение на горивата

Правителството иска по-малко бюрокрация за чистотата на въздуха по отношение на горивата
Източник: iStock/Guliver

Законови промени въвеждат изискванията и особените правила за издаването на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) за летливи органични съединения и определяне на нови ННЕ в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) при спазване на определени изисквания за опазване на околната среда и човешкото здраве. Промените все още са на ниво предложение - от правителството.

С промените ясно се описват изискванията за лицата, които ще кандидатстват за оправомощаване от Българския институт по метрология (БИМ) за проверка на системите за улавяне на бензиновите пари на бензиностанциите. Дава се възможност документът за калибриране на еталони и средства за измерване, свързани с процедурата по оправомощаване, когато свидетелството за калибриране е издадено от БИМ, да бъде осигурен по служебен път. Уреждат се ясни и точни срокове за извършване на проверката за оправомощаване.

Прецизират се и разпоредби, свързани с контрола на твърдите горива, както и с два европейски регламента относно вещества, които нарушават озоновия слой или флуорсъдържащите парникови газове, като ясно се разграничава терминът "унищожаване" по отношение на твърдите горива.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.