Маркетинг инвестициите ще продължат да растат, сочи глобално проучване на Dentsu Aegis Network

Маркетинг инвестициите ще продължат да растат, сочи глобално проучване на Dentsu Aegis Network
Източник: Dentsu Aegis Network

- Глобалното проучване ‘CMO Survey 2018’ на Dentsu Aegis Network прогнозира ръст на маркетинговите бюджети в следващите дванадесет месеца в почти всички пазари и индустрии, като най-сериозно увеличение ще има в технологичната сфера. Храните и напитките са браншовете с най-голяма вероятност за намаление на инвестициите в реклама;

- На фона на растежа на краткосрочните бюджети, подсигуряването на дългосрочни инвестиции е най-голямото предизвикателство пред маркетинговите директори за реализиране на стратегиите им. Специалистите посочват използването на данни за таргетиране на реални потребители като стратегическа възможност номер едно. В същото време, пробив в данните е най-големият риск според тях;

- Нашумелият през последните месеци Регламент за защита на личните данни (GDPR) затруднява изграждането на връзка с потребителя за близо две трети от експертите. Също толкова възприемат наличието на големи обеми от данни като предизвикателство за извличане на съществена информация;

- Притеснително е, че иновациите имат най-малка роля от маркетингова гледна точка. Това би могло да постави в риск отговарянето на нуждите на потребителите в контекста на дигиталната икономика;

Изтеглете целия доклад от тук - http://www.dentsuaegisnetwork.com/CMOSurvey

Глобално проучване “CMO Survey 2018” на Dentsu Aegis Network сред 1000 маркетингови директори прогнозира ръст на рекламните бюджети в следващите дванадесет месеца. Използването на данни допълнително засилва ролята на маркетинга като основен двигател на растеж за организациите. Познанията за потребителите предоставят на маркетинговите директори уникални търговски възможности и могат да бъдат нов източник на приходи.

Според проучването шест от десет експерти очакват маркетинговите бюджети да се увеличат в следващите 12 месеца. Тенденцията се базира основно на големите компании, като 43% от отговорилите планират увеличение от 5% или повече, а само един на двадесет очаква понижение на бюджетите. Най-голяма е увереността в автомобилния сектор, технологиите и финансовите услуги.

Резултатите показват още, че маркетинговите директори се сблъскват със значителни предизвикателства в стремежа да балансират между възможностите за изграждане на нови способности и утвърждаване на ролята им. Такива са и рисковете и трудностите, произхождащи от данните и дигиталната икономика.

Възможности са данните, съчетани с предпазливост

Еволюцията на маркетинговите данни към реалния потребител, изграждането на дигитални проксита и данните за широка сегментация на клиентите се считат за най-големите стратегически възможности в следващите 2-3 години. Близо 80% от респондентите потвърждават важността им в постигането на ефективно ангажиране на потребителя. Въпреки това, резултатите показват и съществено ниво на предпазливост. Евентуален пробив в данните е възприеман като най-големият стратегически риск. Според 60% от участниците в проучването законодателство за защита на данните като GDPR ще затрудни изграждането на директни отношения с потребителите.

Онлайн търговията определя подхода на маркетолозите към партньори и доставчици

Макар очакванията за увеличения в инвестициите, проучването разкрива промяна в приоритетите, които отразяват фокусиране върху данните като двигател на растежа. Инвестициите в дигитални медии, задържане на маркетинговите способности в компанията и растящата роля на специалистите са на преден план в инвестиционния план.

Пренебрегвани ли са иновациите?

Само малко над 1/3 от маркетинговите директори считат „управлението на подривни иновации“ като част от основните им приоритети. Американските лидери са значително по-фокусирани върху иновациите (46%), докато специалистите от Великобритания са доста под средното международно ниво (25%).

Найджъл Морис, Главен директор стратегии и иновации на Dentsu Aegis Network каза:

„Има съществена промяна вследствие на адаптацията на маркетолозите към дигиталната икономика. Тя се характеризира с управлявано от потребителите търсене, почти идеална конкуренция и конкурентно предимство, базирано на това колко добре познаваш потребителите си. Перспективата на маркетинговите директори се измества от краткосрочните инвестиции в технологии, приложения и платформи към наистина същественото – дигитална трансформация, която ориентира целия бизнес към потребителите.

Данните са в основата на разбирането потребителите и изграждането на задълбочена връзка с тях. Най-успешните маркетолози разбират, че ключът към стратегическото бизнес развитие е в ръцете им. Това има потенциала да трансформира ролята на маркетинга като архитект на дългосрочната визия на бизнеса.“

 

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.