ДАМТН установи нарушения в качеството на горивата в София

ДАМТН установи нарушения в качеството на горивата в София
Източник: iStock/Guliver

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извърши масирани проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на София-град.

За периода 15-18 февруари 2016 г. Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива" е извършила проверка на 32 обекта - 11% от общия брой на обектите в района. Взети са 23 проби от гориво за дизелови двигатели и 17 от автомобилен бензин. Проверени са 18 декларации за съответствие, с които на пазара са разпространени 74 млн. литра течни горива.

Установени са 4 несъответствия с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за енергията от възобновяеми източници. Две от несъответствията са свързани с изискванията за качество на горивото за дизелови двигатели по показател „пламна температура" и едно несъответствие - с изискванията за качество на автомобилен бензин А-100 Н по показател „октаново число". Установено е и едно несъответствие с изискванията за съдържание на биогориво в автомобилен бензин.

Несъответствията с изискванията за качеството на течните горива представляват 7,5% от общия брой изпитани проби, а 2,5% от изпитаните проби са показали несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво.

Наложени са 2 принудителни административни мерки за временно спиране на разпространението на течни горива и са дадени 4 задължителни предписания за забрана на разпространението на течни горива.

От пазара са изтеглени 1917 л гориво за дизелови двигатели и 4038 л автомобилен бензин А-100 Н. Предстои да бъдат съставени 4 акта за установяване на административни нарушения на обща стойност 80 000 лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.