Производството в България поскъпва, падат преките чужди инвестиции в дълготрайни активи

Производството в България поскъпва, падат преките чужди инвестиции в дълготрайни активи
Източник: iStock/Guliver

3% инфлация в производството на годишна база през юли отчете НСИ. На месечна база инфлацията е 1,3%. А само за вътрешния пазар инфлацията на производството е 3,9%.

На годишна база най-много се е оскъпило производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,8%. На месечна, най-голямо оскъпяване има в преработващата промишленост - там става въпрос за ремонта и инсталирането на машини и оборудване, като растежът на цените е 1,4%

Същевременно, по предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. възлизат на 25,454 млрд. евро по текущи цени. Това значи 2% увеличение на годишна база, съобщава НСИ.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 10,873 млрд. евро. На второ и трето място са секторите "Услуги", с 6,430 млрд. евро и "Строителство", с 457 млн. евро. Относителният дял на ПЧИ в промишлеността обаче намалява с 1,1%.

По предварителни данни през 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 19,267 млрд. лв. по текущи цени. Най-голям обем дълготрайни инвестиции са вложени в промишления сектор - 5,726 млрд. лева. Следват услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4,913 млрд. лв., и строителството - 1,505 млрд. лева.

Като цяло има спад на инвестициите в дълготрайни активи и в промишлеността (1,4%), и в услугите (0,4%).

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.