Удължиха забраната за придобиване на държавни имоти по давност

Удължиха забраната за придобиване на държавни имоти по давност
Източник: БГНЕС

Правителството в оставка одобри промени в Закона за собствеността, с които се цели да се предотврати придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост.

С промените срокът за спиране на придобиваната давност по отношение на държавни или общински имоти е продължен до 31 декември 2017 г.

Министрите мотивират решението си с неприключилия процес по първоначално актуване на имотите – държавна и общинска собственост.

На територията на много населени места все още липсват одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри. Приемането на кадастралната карта и регистри за цялата страна ще даде възможност на областните управители и кметовете на общини да извлекат информация за имотите, за които в регистрите липсват документи за собственост.

След преценка на характеристиките на имотите следва да бъдат съставени актове за държавна или общинска собственост за тези от тях, за които има достатъчно основание да се счита, че представляват държавна или общинска собственост, посочват от Министерския съвет.

Влизането в сила на нови кадастрални карти и регистри води до промяна на индивидуализиращи белези на имотите – държавна и общинска собственост, и изисква за тях да бъдат съставени нови актове съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Планът на кабинета включва мерки, които да бъдат предприети от страна на ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини и райони в срок до 30 ноември 2017 година.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.