НОИ с разяснения за изплащането на забавените ТЕЛК-пенсии


НОИ с разяснения за изплащането на забавените ТЕЛК-пенсии
Снимка: БГНЕС

24093

По въпроса за прилагане на новото законодателство при изплащането на пенсиите и добавките за инвалидност, експертите на Националният осигурителен институт (НОИ) от дирекция „Пенсии“ предлагат обобщаващ материал за начина, по който Националният осигурителен институт (НОИ) ще прилага новата нормативна уредба. 

Ето какво се казва в него:

В случаите, в които пенсията за инвалидност и/или добавката за чужда помощ са отпуснати до определения в експертното решение срок на инвалидността, е необходимо лицата с увреждания да бъдат преосвидетелствани от органите на медицинската експертиза, които се произнасят с ново експертно решение.

Именно въз основа на новоиздаденото експертно решение с определени 50 и над 50 на сто ТНР/ВСУ, съответно - определена потребност от чужда помощ, НОИ продължава изплащането на инвалидната пенсия/добавката за чужда помощ до новия срок на инвалидността.

Издаването на ново експертно решение от органите на медицинската експертиза и влизането му в законна сила изисква определен период от време, през който лицата с трайни увреждания може да останат без плащания от НОИ, поради това че получаваните от тях пенсии и/или добавки за чужда помощ са спрени или прекратени.

За да могат правата на хората с трайни увреждания да не бъдат прекратявани до издаване на новото експертно решение, когато има забавяне на медицинската експертиза, както и те да продължат да получават плащанията си от НОИ и от другите компетентни органи в страната, 48-то Народно събрание на Република България извърши промени в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и в Закона за здравето (ЗЗ). Промените са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (ЗИДЗХУ), обн. ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., в сила от 29.01.2023 г.

С § 4 - § 7 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИДЗХУ за първи път е въведен срок, в който регионалната здравна инспекция (РЗИ) е задължена служебно да уведоми лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване, като този срок е не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното им решение срок на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане.

Същевременно и лицатас увреждания е необходимо да подават своите заявления-декларации за преосвидетелстване не по-късно от тримесеца преди изтичане на срока на експертните им решения.

Отделно от това срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека на медицинската експертиза или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК.

За случаите, при които териториалните експертни лекарски комисии са в обективна невъзможност да се произнесат с ново експертно решение в тримесечен срок от подаване на заявлението-декларация, в допълнителните разпоредби на ЗЗ е въведен терминът „забавяне в медицинската експертиза“. Забавяне в медицинската експертиза е налице, когато в тримесечен срок от подаване от лицето на необходимото заявление-декларация за преосвидетелстване, органът на медицинската експертиза не е установил вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, съответно - степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и потвърждаването на професионална болест.

Последицата от наличието на такова забавяне е, че се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение от органите на медицинската експертиза, както и се запазват правата на хората с увреждания, произтичащи от експертното решение с изтекъл срок.

Удължаването на валидността на последното експертно решение и на произтичащите от него права на лицата, както се разбира от изложеното, не е безусловно. От една страна има изискване лицето да е подало заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното му решение срок на ТНР/ВСУ, а от друга – да има забавяне в медицинската експертиза, т.е. ТЕЛК да не се е произнесъл в тримесечен срок от подаване на това заявление-декларация.

Само за лицата, за които тези две изисквания са налице, е въведено задължението (чл. 101б, ал. 3 от ЗЗ)регионалните здравни инспекции до 20-то число на месеца да изпращат информация на заинтересованите органи - НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за приходите и общината по настоящия адрес на лицето, като се посочи и насрочената дата за преосвидетелстване. По искане на преосвидетелстваните лица е създадена възможност тази информация да се изпраща и до осигурители или други органи и организации с цел упражняване на права от лицето в рамките на удължения срок на инвалидност на издадените експертни решения.

За да бъдат защитени в максимална степен правата на лицата и с цел ускоряване на процеса по изплащане на дължимите суми на правоимащите лица от заинтересованите органи, е взето решение необходимата информация во бобщен вид за страната да се изпраща от Министерството на здравеопазването, в чиято структура са регионалните здравни инспекции, до заинтересованите органи, включително и НОИ.

Обменът на данни по чл. 101б, ал. 3 от ЗЗ реално ще стартира след 28.05.2023 г., а до тази дата ще постъпва информация за лицата, които са включени в персоналния обхват на § 5 от ПЗР на ЗИДЗХУ. Законът урежда с две преходни разпоредби заварените случаи, като това е първата от тях. С цитираната специална норма са обхванати лицата, за които е налице забавяне в медицинската експертиза, като е важно да се отбележи, че за тези лица е без значение в какъв срок е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване, т.е. не се съблюдава изискването същото да е подадено не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното им решение срок.

В обхвата на § 5 от ПЗР на ЗИДЗХУ са включени лицата със:

1. Започнати и неприключени до влизането в сила на ЗИДЗХУ (до 28.01.2023 г. включително) производства по преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза;

2. Започнати и неприключени производства до 4 месеца след влизането на закона в сила (до 28.05.2023 г. включително).

Както вече беше отбелязано, при заварените производства за преосвидетелстване е без значение моментът на подаване на заявлението-декларация за преосвидетелстване, като същото може да бъде подадено и в деня преди изтичане на срока на експертното решение на лицето. Тази разпоредба ще се прилага до 28.05.2023 г. и едва след това ще започнат да се съблюдават изискванията на основното правило по чл.101б от ЗЗ.

Още от Труд и социална политика


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.79731
 • GBP
  1
  2.29881
 • JPY
  100
  1.14685
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички