Разходите за труд и заплати се увеличават със 7,3% за година

Разходите за труд и заплати се увеличават със 7,3% за година
Източник: Thinkstock

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица се увеличава със 7,3% на годишна база. Увеличението в индустрията е с 8,6%, в услугите - с 6,6%, а в строителството - с 6,7%. Това става ясно от данните на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2016 г.

За този период най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 12,2%, „Преработваща промишленост” - с 10,6%, и „Култура, спорт и развлечения” - с 9,2%.

Най-нисък ръст на общите разходи е в секторите „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 0,8%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 1,6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор „Добивна промишленост” - с 0,3%.

През второто тримесечие на 2016 г. както разходите за възнаграждение за един отработен час, така и другите разходи се увеличават със 7,3% спрямо второто тримесечие на 2015 година.

Изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от - 0,5% за „Добивната промишленост” до 12% за „Операции с недвижими имоти”.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.