Работодателите с до 99 служители ще трябва да наемат поне един човек с увреждания

Работодателите с до 99 служители ще трябва да наемат поне един човек с увреждания
Източник: БГНЕС

Работодатели с 50 до 99 работници ще трябва да назначат едно лице с увреждане, а работодатели със 100 и над 100 работници - две лица на сто от състава. Това гласят част от приетите днес от парламента на второ четене промени в Закона за хората с увреждания.

Шефовете ще бъдат освободени от това си задължение, ако има специфични фактори, които възпрепятстват наемането на хора с увреждания или ако няма хора с увреждания, насочени от Бюрата по труда. Ако работодателят прилага алтернативни мерки за заетост на лица с увреждания, също ще бъде освободен от квота

Работодатели, които не изпълнят работните квоти, всеки месец дължат компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с увреждане. Работодателите трябва да назначат лицата с увреждания в 3-месечен срок, след като са били уведомени за задължението си по закона.

От "Обединени патриоти" имаше предложение работните квоти да отпаднат, но то не бе прието.

Според други промени в закона, приети днес, хората с увреждания ще имат право на финансова подкрепа за помощни средства, за приспособления, съоръжения и медицински изделия. Хората ще имат право на финансова подкрепа и за лично моторно превозно средство, за приспособяване на жилище, за балнеолечение или рехабилитация, за наем на общински жилище.

Директорите на дирекции „Социално подпомагане“ ще издават заповедите за отпускане на финансовата подкрепа.

Въз основа на индивидуалната оценка ще се издават направленията за предоставяне на лична помощ с брой часове, социални услуги или вид подкрепа.

Индивидуалната оценка ще се издава за срока, посочен в експертното решение за процента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане. Тя ще се изготвя въз основа на информация за: самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия; увреждането, здравословното състояние; вида на затруднението; степента на включване в социалната среда; мобилността на човека с увреждане в социалната среда и извън дома му.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.