Бизнес климатът у нас се подобрява

Бизнес климатът у нас се подобрява
Източник: Thinkstock

През изминалия месец септември общият показател на бизнес климата у нас запазва нивото си от предходния месец. Отчита се подобрение на показателите на промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите се наблюдава понижение. Това сочат данните от анкети на Националния статистически институт (НСИ).

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 1 пункт в сравнение с август, което се дължи на по-благоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на настоящата производствена активност оценките им са леко подобрени, като и очакванията за дейността през следващите три месеца са тя да се увеличи. Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, остават свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене на вътрешния пазар.

Малко по-голямо увеличение (с 1,4 пункта) отчита през септември съставният показател „бизнес климат в строителството”. Ръстът е в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност отчита подобрение на месечна база, прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми. Прогнозите за продажните цени са те да запазят равнището си през следващите три месеца.

Показателят „бизнес климат в търговията на дребно” също се покачва - с 0,6 пункта на месечна база. Това се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани. Конкуренцията в бранша, ниското търсене и несигурната икономическа среда си остават основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса. Относно продажните цени очакванията на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През септември единствен спад се отчита в показателя за „бизнес климат в сектора на услугите”, при който в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите има понижение с 3,6 пункта. Както и при останалите показатели, и тук най-неблагоприятно влияние оказва несигурната икономическа обстановка.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.