Българинът харчи най-много за храна, купува все повече плодове

Българинът харчи най-много за храна, купува все повече плодове
Източник: БГНЕС

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1431 лв. и нараства с 9.4% спрямо същото тримесечие на 2016 година, съобщиха от НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54.4%), следвани от доходите от пенсии (25.9%), доходите от самостоятелна заетост (7.7%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.1%).

На годишна база доходът от работна заплата нараства от 708 на 778 лв. (с 10.0%). Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 85 на 110 лв. (с 29.9%). Доходите от пенсии остават без промяна - 371 лева. Доходите от социални обезщетения и помощи също са без промяна - 43 лева.

През третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.2%, а делът на дохода от натура е 1.8%.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 382 лв. и се увеличава с 13.0% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (30.1%), жилище (17.7%), данъци и социални осигуровки (12.0%) и транспорт и съобщения (11.2%).

В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 387 на 416 лв. (със 7.6%). Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 204 на 245 лв. (с 20.3%). Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 132 на 155 лв. (със 17.6%). Разходите за здравеопазване се увеличават от 64 на 66 лв. (с 3.1%). Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 54 на 58 лв. (със 7.3%). Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 80 на 87 лв. (със 7.7%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2016 година. Изключение правят плодовете и зеленчуците. С 0.9 кг се увеличава потреблението на плодове - от 19.3 на 20.2 кг, а с 1.0 кг намалява консумацията на зеленчуци – от 27.2 на 26.2 килограма.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.