Добър резултат за икономиката през първото тримесечие - главно заради потреблението

Добър резултат за икономиката през първото тримесечие - главно заради потреблението
Източник: iStock/Guliver

3,5% на годишна база е растежът на българската икономика през първото тримесечие на 2017 година (януари - март). Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), според които в абсолютна стойност БВП е 22 млрд. лева или 10,3 млрд. евро. Това означава 1445 евро на човек от населението за месец, което е с 2,6% повече спрямо предното тримесечие.

Спрямо края на 2016 година т.е. периода октомври - декември, през първото тримесечие на новата година икономическият ни растеж е 0,9%.

На годишна база най-голям дял принос в ръста има крайното потребление, което се е увеличило с 4,3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5,8%, а вносът на стоки и услуги - със 7,1%.

През първото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.5%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж от 4.4% в секторите на търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство.

В сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения" увеличението е с 3%, а в операциите с недвижими имоти - с 2.5%. В добивната промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване има ръст от 1.4%.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие възлиза на 17.5 млрд. лв. по текущи цени.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2.5%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.7 процентни пункта до 29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до ниво от 68.2% при 67.4% през съответния период на предходната година.

Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие съответно с 0.9 и 1.9%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.