Изнасяме повече стоки за ЕС, но по-малко за държави извън обединението

Изнасяме повече стоки за ЕС, но по-малко за държави извън обединението
Източник: Getty Images

Износът на български стоки за ЕС се увеличава през периода януари - юли. От началото на годината до август пък експортът за трети страни бележи спад, съобщават от НСИ.

През периода януари - юли 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.3% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 17 496.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.7% от износа за държавите - членки на ЕС, съобщават от НСИ.

През юли 2016 г. износът за ЕС се увеличава със 7.2% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 817.4 млн. лева. Най-значителен ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (32.9%) и „Храни и живи животни” (22.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (24.9%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - юли 2016 г. намалява с 1.0% спрямо същия период на предходната година и достига 18 966.4 млн. лв. по цени CIFНай-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

През юли 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 4.3% в сравнение с юли 2015 г. и е в размер на 2 914.9 млн. лева. Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (14.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (36.1%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 469.8 млн. лева

Стокообмен с трети страни

През периода януари - август 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 13.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 9 516.1 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.7% от износа за трети страни.

През август 2016 г. експортът на България за трети страни се увеличава с 0.9% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 228.8 млн. лева. Отбелязан е ръст в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (25.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (27.5%).

Вносът на България от трети страни през периода януари - август 2016 г. намалява с 12.5% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 10 892.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През август 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 14.3% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 647.8 млн. лева. Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (19.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (35.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1 376.0 млн. лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.