Обемът в транспорта се свива, услугите обаче се увеличават

Обемът в транспорта се свива, услугите обаче се увеличават
Източник: БГНЕС

По-малко пътници по влаковете и междуградските автобуси, повече пасажери в градския транспорт – това сочат данните на НСИ за първото тримесечие на годината що се отнася до сектор „Транспорт” в България.

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 2,9 и 2,8% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2018 г. е 110 млн. или с 6,4% по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-малкия брой превозени пътници при вътрешните превози. При железопътния транспорт се наблюдава намаление с 19,1%, а при автобусния - с 5,8%. За сравнение – градският транспорт е превозил 71,750 млн. пътници, или с 2,656 млн. пътници повече спрямо същия период на предходната година.

На годишна база намаляват както превозените товари, така и извършената работа – с 2,6% и 5,4%. Превозените товари от сухопътния транспорт са 27,455 млн. т, или с 5,989 млн. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г., което основно се дължи на международните превози на автомобилния и железопътния транспорт.

Услуги

За разлика от транспорта, в сектора на услугите, който отдавна е основният двигател на българската икономика, има растеж. Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 4,6% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Информационни услуги“ и „Издателска дейност“ съответно с 26,5 и 20,1%. Спад е регистриран единствено при дейност „Далекосъобщения“ (4,4%).

При Други бизнес услуги се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности, като то е най-голямо при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 38,0%. Най-съществено намаление е регистрирано при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ - с 21,6%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 3

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.
 • теста

  теста
  дд

 • Тест тест

  Тест тест
  тест тест тест

 • 1

  1
  браво