С една пета расте износът на български стоки за държави извън ЕС

С една пета расте износът на български стоки за държави извън ЕС
Източник: iStock/Guliver

През януари 2017 г. износът на България за ЕС расте със 7.2% на годишна база и е в размер на 2 426.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 68.9% от износа за държавите - членки на ЕС, съобщиха от НСИ.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (48.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (44.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (10.7%).

Вносът на България от ЕС през януари 2017 г. се увеличава с 16.5% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 641.1 млн. лв. по цени CIF (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Испания и Гърция.

Най-значимо процентно увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (121.2%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (15.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2017 г. е отрицателно и е на стойност 215.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 82.7 млн. лева.

Търговия с държави извън ЕС

През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за трети страни (такива извън ЕС) се увеличава с 20.0% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 2 832.3 млн. лева, съобщиха още от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 56.0% от износа за трети страни.

През февруари 2017 г. експортът на България за трети страни се увеличава с 27.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 520.2 млрд. лева.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (136.3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (75.0%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (10.7%).

Вносът на България от трети страни през периода януари - февруари 2017 г. се увеличава с 31.0% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 3 180.6 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През февруари 2017 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 31.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 605.7 млрд. лeвa.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (72.9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти ” (57.3%) (табл. 4 от приложението). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (7.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2017 г. е отрицателно и е в размер на 348.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 188.0 млн. лева.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.