Силен оптимизъм в промишлеността, строителството и търговията

Силен оптимизъм в промишлеността, строителството и търговията
Източник: БГНЕС

През март 2017 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.9 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съобщиха от НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2.1 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца са оптимистични.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен бизнеса, продължава да е несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му влияние. Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През март съставният показател „бизнес климат в строителството” се покачва с 8.0 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита и нарастване на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца. По отношение на заетите в бранша прогнозите са също в посока на увеличение.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните пречки за развитието на дейността, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се повишава с 2.4 пункта в сравнение с февруари в резултат на благоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-оптимистични.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да бъдат най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса.

Относно продажните цени търговците предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” запазва приблизително нивото си от предходния месец. В прогнозите си за развитието на бизнеса мениджърите са оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца продължават да се подобряват.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.