Ще броят земеделските стопанства у нас през 2020 г.

Ще броят земеделските стопанства у нас през 2020 г.
Източник: БГНЕС

Парламентът прие окончателно Законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., предаде "Фокус".

Законът урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 г. Целта е да се изготви интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските стопанства, осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и др. Ще се събират данни за земеделското стопанство и неговите стопани и управители, както и информация за ползваната земя, отглежданите животни, ползваната земеделска техника, работната сила и др.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне в 8.00 часа на 1 септември 2020 г. и ще приключи в 20.00 ч. на 18 декември 2020 г. От 8.00 ч. на 1 септември до 24.00 ч. на 18 септември анкетирането ще се извършва онлайн, а от 19 септември до 18 декември – от анкетьор чрез интервю. Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник започва на 2 септември 2020 г. и завършва три месеца след края на анкетирането.

Физическите лица, които откажат да предоставят съответните данни, ще се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци санкциите ще са от 3000 до 6000 лв.

За провеждането на преброяването ще бъде създадена Централна комисия по преброяването като временен орган, чийто председател ще бъде представител на Министерството на земеделието, храните и горите, а зам.-председател - представител на Националния статистически институт. Членове на комисията ще бъдат представители на МЗХГ, МРРБ, неправителствени организации в земеделието и представители на организации на работодатели и работници. До края на 2021 г. комисията трябва да представи доклад на земеделския министър и на председателя на НСИ за извършеното преброяване.

Преди официалното преброяване ще се проведе и пробно такова, което ще се случи от 1 септември до 11 октомври 2019 г.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.