Земеделци получиха над 43 млн. лева по "Натура 2000"

Земеделци получиха над 43 млн. лева по
Източник: Actualno.com

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) изплати 43.6 млн. лв. на 11.3 хил. земеделски стопани, съобщиха от институцията.

Средствата са по мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Мярката подпомага фермери със земи в обхвата на защитените зони по "Натура 2000", които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона. Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в наредбата.

Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на наложени режими (ограничения) за земеделски дейности. Право на подпомагане имат земеделски стопани, заявили минимален размер на ползваната площ за подпомагане от 0.3 хектара при минимален размер на парцела 0.1 хектара. За заявените площи се спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.